Direktchark

Vår kanal för visselblåsning

Det är viktigt för oss på Direkt Chark att vår företagskultur är öppen, trygg och förtroendefull.

För oss är det viktigt att överträdelser av regler och oetiskt beteende kommer fram i ljuset – och hanteras på ett korrekt sätt. Vi vill driva ett företag som inte bara följer regler utan också kännetecknas av starka värderingar och höga etiska normer.

Vilka vi är och hur vi beter oss är avgörande för förtroendet för oss – förtroendet från våra kunder, leverantörer och samarbetspartner samt från det samhälle vi är en del av.  

Hur säkerställer vi detta?

För att säkerställa att eventuella överträdelser och fall av tjänstefel kan rapporteras och utredas effektivt har Direkt Chark implementerat en kanal för visselblåsning. Den uppfyller också kraven i det nya Eu direktivet (2019/1937) om skydd för visselblåsare. Eventuella överträdelser kan innefatta mutor eller korruption, andra olagliga aktiviteter eller handlingar som bryter mot Direkt Charks uppförandekod.

Lösningen tillhandahålls av den externa partnern Whistleblower Partners och är krypterad för att säkerställa full anonymitet. Den registrerar eller lagrar inte någon information som skulle kunna identifiera meddelaren via IP-adresser eller andra källor. Det är också separerat från Direkt Charks egna IT-system.